Zastosowanie i dawkowanie koagulantów

Proces koagulacji jest zjawiskiem przynależnym do świata fizyki. W ramach jego przebiegu, stosunkowo niewielkie cząsteczki łączą się w większe elementy. Ma to miejsce w układzie koloidowym, w którym cząsteczki są obecne. Zjawisko te nie odbywa się samoistnie, lecz jest w odpowiedni sposób wywoływane. Czyni się tak dlatego, że większe elementy łatwiej jest wychwycić i oddzielić od całości. Samo to oddzielenie realizuje się w późniejszych etapach technologicznych działań.

Do koagulacji wykorzystywane są oczywiście koagulanty. Należą one do grupy najpopularniej wykorzystywanych chemicznych substancji, używanych w celu realizowania złożonego procesu oczyszczania ścieków. Mają one zastosowane w szczególności w instalacjach o wysokim stopniu skomplikowania ogólnego i konstrukcyjnego. Przy ich obecności można korzystać z innych metod o wyższym stopniu zaawansowania, takich jak flotacja, ma się tutaj do czynienia z działaniami, które się wzajemnie nie wykluczają. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, należy dodać odpowiednią, przeznaczoną do niego ilość środka.

Koagulanty najczęściej stosowane są we wspomnianych procesach oczyszczania ścieków, a także przy uzdatnianiu wody. Poza tym znajdują zastosowanie także w innych procesach. Biorą udział przy zmniejszaniu powstawania korozji w obrębie instalacji i przy eliminacji obecności fosforu w biologicznych oczyszczalniach. Pozwalają też pozbyć się nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z przewodów kanalizacyjnych i studzienek. Mniej kojarzone zastosowania, które jednak mają miejsce i dobrze przebiegają, to między innymi stwarzanie dla jezior zabezpieczenia przed pojawianiem się eutrofizacji. Oprócz tego zwiększają one efektywność wytwarzania biogazu oraz korzystnie wpływają na realizację odwadniania ściekowych osadów. Co istotnie wpływa na łatwość zastosowania środka, można go wprowadzać na różnych elementach w strukturze procesu. Wynika to z faktu, że koagulacja może występować w poszczególnych wyspecjalizowanych urządzeniach, na przykład w separatorze węglowodanów lub tłuszczów albo we flotatorze. Może także zachodzić w bioreaktorach czy osadnikach wstępnych. Zależnie od tego w jaki sposób będą stosowane koagulanty, różnie przebiegać mogą późniejsze elementy wchodzące w całościowy przebieg procesu. Może na przykład nastąpić zmiana w zakresie czynników gospodarki osadowej lub mogą się osadzać cząsteczki w instalacyjnych rurach. Wynikający z tego wniosek jest taki, że stosowanie tego środka i jego odpowiednie dozowanie ma bardzo istotny wpływ na całość działań. Jeśli więc ma się jakiekolwiek wątpliwości, lub nie brało się w tym wcześniej samodzielnego udziału, lepszym pomysłem może być poproszenie o pomoc osoby bardziej doświadczonej. Można także skorzystać z oferty jednej ze specjalizujących się w tym firm, ma się wtedy pewność, że działanie będzie wykonane z maksymalną skrupulatnością. Kiedy środek koagulacyjny jest wprowadzany i stosowany na poziomie flotatora, zabieg koagulacji jest traktowany jako etap wprowadzający do późniejszej flotacji i flokulacji. Wszystkie te procesy stanowią wtedy swoisty komplet, oddziałujący na siebie i uzupełniający się wzajemnie. Za sprawą koagulacji istnieje możliwość wytwarzania sedymentujących poziomów. Możliwe jest także osadzanie się elementów stałych na samych urządzeniach, tworzą one wtedy postać żelową lub kształt warstwowy. Za sprawą koagulacji, która jest realizowana, kiedy są do tego zapewnione odpowiednie warunki, można odwrócić cały proces, przy zmodyfikowaniu obecnych warunków.

Żródło: www.kemipol.com.pl